Gemersko-Turniansky Rád rytierov vín sv.Urbana

  

 22. januára v Jablonove nad Turňou

vo vínnej pivnici Granárium sa uskutočnilo založenie

Gemersko-Turnianskeho Rádu rytierov vín sv.Urbana.

Zakladateľmi rádu sú vinári, poskytovatelia služieb 

na Turnianskej vínnej ceste, ktorí zároveň propagujú vinárske tradície.

V slávnostnom rúchu zložili prísahu Rytierskemu rádu

a predstavili svoju vlajku a erb.  foto