Voľnočasová oáza na Turnianskej vínnej ceste

      

                     Voľnočasová oáza pod slivkovým stromom

                               - hravé dotýkanie prírody

  

Spolu s deťmi zo základnej školy sa našli vhodné miesta pre jednotlivé atrakcie. Prváci namalovali svoje sny o voľnočasovej oáze.  Koncom júna sa nám podarilo postaviť prvú atrakciu - drevenú šmýkaľku s hojdacou lavicou. Dňa 4.8.2011 sme pripravili informačný deň, pozvali sme divadelníkov, ktorí prilákali deti i dospelých z Jablonova do Pieckového hája. Deti si vyskúšali novú šmýkaľku, dospelí sa zabávali na divadelnom predstavení. Na koniec augusta je naplánovaná montáž dreveného kolotoča a pohyblivého koníka.